Turkey

gobekli tepe, Turkey

derinkuyu, Turkey

Hattusas, Turkey